На 31 май и 1 юни 201в конферентната зала на парк-Хотел „Стара Загора“ се състоя Национална среща на лекари–специалисти по съдови заболявания с пациенти от […]
Председател на Управителния съвет
Фондацията е независимо юридическо лице с нестопанска цел, което е учредено и осъществява своята дейност в съответствие с Конституцията на Република България, разпоредбите на Закона […]
Изтеглете логото на Фондацията в различните формати оттук: pdf, png1, png2, jpg1, jpg2