Фондация „Тромбофлебици в действие“ стана член на Националната пациентска организация – най-голямото обединение на граждански организации, ангажирани в защитата на правата на пациентите. Националната пациентска […]