От 2011 г., по време на мандата на 41-то Народно събрание, в България беше направена една от най-важните законодателни стъпки в посока разширяване ролята на пациентите в управлението на Националната здравноосигурителна каса, чрез дефиниране на пациентски представител в Надзорния съвет.

Във връзка с поредния опит да бъдат отстранени пациентите от управлението на институцията, 58 пациентски организации от цялата страна се противопоставят на направените предложения за изключване на пациентския представител от Надзорния съвет. Припомняме, че участието на пациентите в управлението на здравните системи е широко застъпено като модел и направление в редица развити европейски демокрации.
Пример Естония
Естония се сочи в цяла Европа като модел за най-бързо развиваща се система на здравеопазване, включително и по отношение на електронното здравеопазване. Управлението на единствения здравноосигурителен фонд на държавата се осъществява от борд от 15 човека, който включва:
  • 5 представители на държавата;
  • 5 представители на работодателите;
  • 5 представители на потребителите на здравната система, в това число пациентски представители, избрани чрез ясно определени критерии за представителност.
Пример Германия
В една от най-старите и утвърдени демокрации управлението на здравноосигурителните фондове се осъществява чрез пряк избор на ръководните органи от самите граждани и пациенти, които се осигуряват в съответния фонд. Това гарантира прозрачност и публично управление на парите на гражданите.
Това са само два от многобройните примери в Европа за участието на гражданите в управлението на здравните системи, което става все по-утвърден и ефективен модел във функционирането на здравноосигурителните фондове.
Включването на пациентски представител в управлението на НЗОК преди няколко години е едно от малкото решения в посока гарантиране интересите на гражданите в здравната система.
Считаме, че България трябва да се придържа към утвърдени и доказали се практики и дори да разширява възможностите, които гарантират интересите на крайните потребители на здравната система и изразходването на публичния ресурс.

Категория::