Кинка Славова

Кинка Славова

Председател на Управителния съвет
Иглика Димитрова

Иглика Димитрова

Член на УС
Радко Димов

Радко Димов

Член на УС