Фондация „Тромбофлебици в действие“ е създадена през 2012 г. от пациенти с тромбофлебит, за да защитава правата и законните интереси на страдащите от тромбофлебит.

Организацията предоставя обучения, свързани с лечението и профилактиката на заболяването, предоставя посредническа помощ и подкрепа при административни, медицински или социални проблеми на пациентите, както и съдейства за внедряването на съвременни модели и подходи в медицинската и социалната грижа за пациентите с тромбофлебит.

Фондацията работи с медицински специалисти, за да предоставя комплексна грижа.