На 31 май и 1 юни 201в конферентната зала на парк-Хотел „Стара Загора“ се състоя Национална среща на лекари–специалисти по съдови заболявания с пациенти от […]
Председател на Управителния съвет
Фондацията е независимо юридическо лице с нестопанска цел, което е учредено и осъществява своята дейност в съответствие с Конституцията на Република България, разпоредбите на Закона […]
Изтеглете логото на Фондацията в различните формати оттук: pdf, png1, png2, jpg1, jpg2
Фондация „Тромбофлебици в действие“ проведе акция за събиране на използвани дрехи. Те бяха дарени на Дома за възрастни хора с психични разстройства в с. Радовци, […]
От 2011 г., по време на мандата на 41-то Народно събрание, в България беше направена една от най-важните законодателни стъпки в посока разширяване ролята на пациентите в управлението […]
Фондация „Тромбофлебици в действие“ стана член на Националната пациентска организация – най-голямото обединение на граждански организации, ангажирани в защитата на правата на пациентите. Националната пациентска […]